Dedičské právo

  • poradenstvo v oblasti dedičského práva,
  • vypracovanie dohôd medzi dedičmi,
  • ochrana oprávneného dediča – zastupovanie v konaní,
  • zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom,
  • zastupovanie v súdnych konaniach v dedičských sporoch.
Návrat