Obchodné právo

  • vypracovanie obchodných zmlúv a odborné konzultácie k obsahu zmlúv podľa Obchodného zákonníka,
  • právne zastupovanie pri obchodných rokovaniach,
  • správa komplexnej právnej agendy obchodných spoločností,
  • zastupovanie v súdnych sporoch,
  • zastupovanie v exekučnom, konkurznom, reštrukturalizačnom a likvidačnom konaní.
Návrat