Pracovné právo

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov,
  • príprava pracovných zmlúv a príprava interných pracovnoprávnych predpisov, príprava právnych riešení v rámci ukončenia pracovných pomerov,
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce, najmä výpovede z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru, žalôb a iných podaní,
  • zastupovanie v konaniach pred štátnymi orgánmi a verejnými inštitúciami,
  • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch.
Návrat