Právo obchodných spoločností

  • zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach,
  • príprava a zmeny zakladateľských dokumentov,
  • príprava a organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností,
  • zvyšovanie a znižovanie základného imania, príprava dokumentácie súvisiacej s pôsobnosťou valného zhromaždenia obchodných spoločností,
  • zastupovanie v konaniach pred obchodným a živnostenským registrom,
  • plnenie informačných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej správy,
  • zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra.
Návrat