Rodinné právo

  • právne poradenstvo v rodinnom práve,
  • zastupovanie klientov pri rozvode, vrátane vypracovania kompletnej dokumentácie,
  • zastupovanie klientov pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vypracovanie dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode, zverenie mal. dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov,
  • zvýšenie a zníženie výživného na maloleté dieťa.
Návrat