CLARA PACTA – 
BONI AMICI

Jasné dohody - dobrí priatelia

Služby
Efektívnym predchádzaním súdnym sporom šetríme Váš čas, energiu a peniaze.

Obchodné právo


vypracovanie obchodných zmlúv a odborné konzultácie k obsahu zmlúv podľa Obchodného zákonníka

čítať viac  

Právo obchodných spoločností

zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach

čítať viac  

Konkurzy, reštrukturalizácie, osobné bankroty

zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania

čítať viac  

Správa pohľadávok

zastupovanie klienta v mimosúdnom vymáhaní pohľadávok, ako aj v súdnom konaní

čítať viac  

Nehnuteľnosti

poradenstvo pri kúpe / predaji nehnuteľností (byty, nebytové priestory, domy, pozemky)

čítať viac  

Občianske právo

príprava, pripomienkovanie a poradenstvo pri všetkých druhoch dohôd a zmlúv

čítať viac  

Pracovné právo

právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov

čítať viac  

Dedičské právo

komplexné právne poradenstvo v oblasti dedičského práva

čítať viac  

Rodinné právo

komplexné právne poradenstvo v oblasti rodinného práva

čítať viac  

O nás

Advokátsku kanceláriu HUDÁK & partners, s.r.o. založil JUDr. Rastislav Hudák, ktorý vykonáva advokáciu od roku 2009 a od roku 2011 je zároveň aj konkurzným správcom.

Naša advokátska kancelária sa zaoberá komplexnými právnymi službami a poradenstvom pre fyzické a právnické osoby, inštitúcie, malých a stredných podnikateľov. Poskytujeme služby vo všetkých oblastiach práva, najmä však obchodného, občianskeho, insolvenčného, korporátneho, rodinného, pozemkového a práva nehnuteľností.

Každý náš klient je pre nás významným partnerom. Prístup ku klientovi je vždy individuálny podľa jeho potrieb. Chránime záujmy našich klientov.

Naša kancelária ponúka odbornosť, promptnosť, inovatívne riešenia, individuálny prístup, plnú angažovanosť vo Vašej právnej záležitosti, efektívnu komunikáciu s klientom, ako aj s protistranou, dodržiavanie najvyššej miery profesionality a etických štandardov, korektnosť, diskrétnosť, lojálnosť, slušnosť, flexibilitu a vysoké pracovné nasadenie.

Maximálna spokojnosť klienta sú naše hlavné priority.

Kontakty

Telefón a e-mail:

JUDr. Rastislav Hudák, advokát

  0905 784 189
  advokat@hudak-partners.sk

Kancelária:

Alžbetina 41 
040 01
Košice - Staré Mesto


Parkovanie pre klientov vo dvore (Vrátna ulica) zadarmo.

Fakturačné údaje:

HUDÁK & partners, s.r.o.
Alžbetina 41
040 01 Košice - Staré Mesto
IČO: 52 796 418
DIČ: 21 211 351 15
IČ DPH: SK2121135115